Formulář pro uplatnění reklamace

Pokud musíte reklamovat vadné zboží a odstoupení od smlouvy je již dávno pasé - budeme potřebovat pár informací, spolu s reklamovaným zbožím.

Pokusíme to udělat co nejrychleji a bezbolestně. Kvalitu si pečlivě hlídáme, ale člověk nikdy neví.

Formulář je možné vytisknout a zaslat vyplněný v zásilce spolu s vráceným zbožím, anebo (a raději) elektronicky zašlete zpět na naší emailovou adresu uvedenou níže (nemusíte podepisovat).

 

Adresát

E-mailová adresa:                shop@minimel.cz

Poštovní adresa:                   MiniMel.cz, Májová 45, 252 41 Dolní Břežany

 Zboží, které nám vracíte, odesílejte registrovanou poštou nebo kurýrem (pro Zásilkovnu Vám můžeme vytvořit vratkový kód, jen nám o něj, prosím, řekněte). NIKDY NE NA DOBÍRKU, prosím.

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

K zakoupené věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat se předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem (Pokud jste nakupoval přes internet, stačí uvést jméno anebo číslo objednávky).

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději ve 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy z naší strany a můžete od kupní smlouvy odstoupit.